Máy tính của bạn đang gặp vấn đề về phần cứng hay phần mềm?

Bạn cần kiểm tra/nâng cấp máy tính của bạn?

Tin học – viễn thông Sơn Bằng sẽ giúp bạn xử lý vấn đề một cách “thân thiện” và nhanh chóng. Chúng tôi nhận kiểm tra và xử lý tại nhà (khu vực nội thành Pleiku).

Máy tính gặp vấn đề: gọi ngay số điện thoại 0974 334 911